Type Грант Президента РФ - МД
Number МД-6373.2016.5
Dates Jan. 2016 - Dec. 2017
Supervisors Диденкулова Ирина Игоревна
Participants:
Диденкулова Ирина Игоревна
Artem Rodin