Type Стипендия Президента РФ
Number СП-202.2013.5
Dates Jan. 2013 - Dec. 2015
Supervisors Авербух Елена Леонидовна
Link to results Link to results
Participants:
Авербух Елена Леонидовна